1000-Bilarna-2.jpg

När du kontaktar oss via e-post eller anlitar oss för att göra arbeten hos dig använder vi dina personuppgifter (namn, e-postadress, adress, telefonnummer) för att kunna ingå ett avtal med dig. Vi lämnar inte dina uppgifter vidare till någon annan.

Om du faktureras sparas dina uppgifter i vår redovisning enligt bokföringslagen.

Övriga personuppgifter raderar vi senast ett år efter att vi utfört arbetet. Du kan kontakta oss om du vill att vi raderar dem tidigare.